Bøylespenne fra Jarlsberg hovedgård

Spennen, fra Tomsbakken på Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune, ble funnet med metallsøker i løsmassene i et anleggsområde i traseen til den nye Vestfoldbanen.

Bildet viser bøylespennen før konservering. Foto: KHM/UiO.

 

Spenne fra romertid før og etter konservering

I romertiden ble bronsespennene ofte pyntet med perlet sølvtråd, presset sølvblikk eller filigransarbeid i gull eller sølv. På spennen fra Jarlsberg hovedgård er det bevart bare én perlet sølvtråd. Den sitter på oversiden av kammen midt på bøylen.

Bøylekammen har vært belagt med sølv, men sølvbelegget var så oksidert at det forsvant da spennen ble renset. Det er mulig at de to andre kammene øverst og nederst også hadde sølvbelegg.

Spennen ligner på en type som kalles R231, men mangler hodeplate/kappe og spiral. På baksiden av spennen er bare en rest av spiralsystemet og nåleholderen bevart. Spennen dateres til eldre romertid (ca. 0-200 e.Kr.).

Spennen er av kobberlegering med tre halvsirkelformede kammer. Overflaten er glatt, uten dekor. Spennen er 4,3 cm lang, 1,6 cm bred ved midtre kam og veier 18,1 gram. Foto: KHM/UiO.

Etter konservering

Bildet viser bøylespennen etter konservering. Som vi kan se er det stor forskjell på spennen før og etter konservering.
 
Ved tidligere arkeologiske undersøkelser i det samme området som spennen ble funnet er det også funnet bosetningsspor fra bronsealder og eldre jernalder, blant annet kulturlag, hus og kokegroper.
 
 
Av Camilla Haugan, Ingunn Røstad og Marte Spangen
Publisert 10. jan. 2013 15:01 - Sist endret 5. sep. 2020 01:14