Engelske sterlinger fra Østfold

I middelalderen var ingen utenlandske myntslag var mer utbredt i Norge enn engelske sterlinger.  

Edward I (1272-1307), sterling preget i Newcasle funnet på Aarneberg i Råde kommune (UKM 2219) i 2010. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM/UiO. 

Etter etableringen av et nasjonalt myntvesen i Norge under Harald Hardråde (1047-1066) og Olav Kyrre (1067-1093) forsvant utenlandsk mynt fra omløp. Samlet sett utgjør utenlandsk mynt 1 prosent av alle norske myntfunn i perioden ca. 1100-1319.

Engelske sterlinger holdt høy og stabil kvalitet gjennom hele middelalderen. Fra 1180-årene ble de ledende internasjonale valuta i Nord-Europa, også mye brukt i Norge. Under sen vikingtid (ca. 975-1050) var anglesaksiske penninger de vanligste myntene i Norge sammen med tyske penninger.

Edward I (1272-1307), sterling preget i Cantebury funnet på Aarneberg i Råde kommune (UKM 2219) i 2010. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM/UiO.

I løpet av de siste par-tre årene har det dukket opp omtrentlig like mange løsfunn av sterlinger i Østfold og Vestfold som tidligere har vært kjent fra hele landet. Disse nye funnene bidrar til å endre vår oppfatning av utbredelsen av engelsk mynt i Norge på 1200- og 1300-tallet. Norske kjøpekontrakter for eiendom inneholder mange referanser til sterlinger og lovgivningen åpner for bruk av sterlinger i større transaksjoner. En rekke løsfunn av sterlinger åpner opp for at de også ble brukt i dagligdagse sammenhenger forskjellige steder i landet.

Av Svein H. Gullbekk, juni 2011
Publisert 10. jan. 2013 14:50 - Sist endret 5. sep. 2020 01:14