Kufisk mynt fra Nordby

I mai 2008 ble det funnet en kufisk dirhem ved bruk av metallsøker på Nordby i Hurum. Mynten er preget under kalif Harun al Rashid (786-809 e.Kr.) i byen al-Muhammadiyyah (Ray i dagens Iran) sør for hovedstaden Teheran år 190 e.H. (tilsvarende 805/6 e.Kr.).

Harun al Rashid (786-809 e.Kr.), sølvdirhem 805/6 e.Kr., 2,85 gr. Bildet til venstre viser myntens advers mens bildet til høyre viser myntens revers.  Foto: KHM/UiO.

Kalifen, som selv ble født i al-Muhammdiyyah (763 e.Kr.), døde omtrent 4 år etter at mynten ble preget i byen Tos i provinsen Khorasan som ligger nord-øst i Iran.

Sølvmynter av denne typen ble brukt som betalingsmiddel fra begynnelsen av 700-tallet i det muslimske kalifatet. Numismatisk regnes dirhemen til den tidlige abbasidiske utmyntningsperioden (Ab1) som dateres til tiden mellom 750-833 e.Kr. Mynter fra denne perioden er velpregede og holder stabil vekt. Mynten fra Nordby veier 2,85 gram.

Som man kan se av bildene, er dirhemen nærmest som preget og har så å si ingen tegn på slitasje eller merker etter probering, noe som er svært uvanlig. Av de mange abbasidiske myntene som ble funnet på Kaupang er for eksempel kun fire av 90 mynter hele. Et metallsøkerfunn har nå resultert i enda et velkonservert eksemplar. Det er lite sannsynlig at mynten ble brukt som smykke da den verken er forsynt med hempe eller perforert.

Denne typen sølvdirhemer er vanlig i gravfunn, depotfunn og utgravninger av markedsplasser i Norge og ellers i Skandinavia. Siden mynten fra Nordby er sjeldent godt bevart kan det tenkes at den har blitt brukt som utgangspunkt for å lage vektlodd med dirhemsvekt i vikingtiden.

I tillegg til sølvdirhemen ble det også funnet en rekke andre gjenstander, blant annet en svensk 1/4 skilling i kobber fra 1806.

 

Av Houshang Khazaei, Camilla Haugan og Svein H. Gullbekk
Publisert 10. jan. 2013 15:18 - Sist endret 5. sep. 2020 01:45