Kufiske dirhemer fra Rygge

I november 2007 ble det funnet tre fragmenter av kufiske sølvmynter med metalldetektor i en åker i nærheten av gården Huseby Vestre i Rygge kommune i Østfold. I tillegg til myntfragmentene ble det også funnet en avhugget sølvbit, samt et vektlodd av bly. Myntfragmentene representerer tre generasjoner Abbaside kalifer.

Øverst fra venstre:

1. al Mahdi (775-785) - [Mohammadi]yyah? (Rayy, Iran), 168 e.H. = 784/5 e.Kr. Vekt: 0,944 gram

2. Harun al Rashid (786-809) - Mohammadiyyah, [1]80 e.H. = 796/7 e.Kr. Vekt: 0,733 gram

3. al Ma'mun (813-833) - Madinat Balkh (Afghanistan), [16]6 e.H. = 811/2 e.Kr. Vekt: 0,94 gram

Nederst fra venstre:

4. Harun al Rashid (786-809) - Madinat al Salam (Bagdad, Irak), [18]2 e.H. = 798/9 e.Kr. Vekt: 0,754 gram

5. Imitasjon, 9. århundre. Vekt: 0,259 gram

6. Harun al Rashid (786-809) - Mohammadiyyah, ca. 800 e.Kr. Vekt: 0,914 gram

7. Imitasjon, 9. århundre. Vekt: 0,15 gram.

Foto: KHM/UiO.

 

Året etter, i oktober 2008 ble det foretatt en arkeologisk etterundersøkelse i regi av Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren i samarbeid med Rygene Detektorklubb, hvor ytterligere 4 myntfragmenter ble funnet. Blant funngjenstandene kan også nevnes fragment av en bronsenøkkel fra vikingtiden, en blybarre, samt sølv- og bly smelter, noe som indikerer spor etter støpeverksted tilknyttet en stormannsgård.

Huseby gård

Huseby var trolig et kongsgårdskompleks hvor kongen hadde eierett i tidlig middelalder. Gården ble senere til Værne kloster. Klosteret er i dag lite bevart, men er ofte nevnt i skriftlige kilder, og er det eneste klosteret man kjenner fra Østfold fra middelalderen. Klosteret ligger ca. 500 meter fra funnområdet.

Myntene kom trolig til Rygge i siste halvdel av 800-tallet, i samme tidsrom som de også nådde Kaupang. I Norge er kun Kaupang med funn av hele 93 kufiske mynter større enn Rygge. Kaupang-Skiringssal komplekset ble trolig i sen vikingtid eller i tidlig middelalder en del av den kongelige Husebygården. Det er derimot usikkert om det har eksistert en handelsbebyggelse tilknyttet en høvdingegård på Huseby tilsvarende Kaupang. Funn fra Evje gård indikerer at det kan ha vært en handelsplass i nærheten, men mengden av handels- og håndtverksfunn, som kjennetegner Kaupang, mangler.

Khazarriket

Både khazarene og Volga-bulgarerne spilte en viktig rolle som mellomenn i handelen mellom vikingene og østlige handelsmenn på 800- og 900-tallet. I første halvdel av 900-tallet var Khazarriket et multietnisk og multireligiøst område, hvor de tre monoteistiske religionene jødedom, kristendom og islam, eksisterte side om side med ulike norrøne folk. Dette er forhold som er dokumentert både i islamske, jødiske og bysantinske krøniker. I khazarenes maktområde var det jødiske konger, khazar khaganat, som hersket. Deres mynter ble preget som etterligninger av kufiske mynter i sin tid. Slike mynter er blitt funnet i hele Norden. Volga-bulgarerne gikk over til islam på 900-tallet, og deres område ble styrt av islamske herskere. Også disse preget mynter etter kufisk modell.

Den viktigste handelsveien fra Østen til Europa i vikingtiden gikk gjennom Khazarriket. Dette resulterte i store sølvstrømmer, særlig på 900-tallet, til Øst- og Nord-Europa.

Opprinnelig hadde khazarene en sjamanistisk religion, men omkring midten av 800-tallet gikk de over til jødedommen og gjorde den til Khazarrikets offisielle religion. Men som nevnt tidligere ble andre religioner også tolerert. Vi finner derfor både kirker, synagoger, moskeer og norrøne helligdommer i Khazarriket. Dette var et område med stor religiøs og kultur toleranse. Sammensetningen av domstolen er et eksempel på dette. Domstolen hadde representanter fra alle de fire religiøse retningene i samfunnet. I tribunalet satt det 7 personer; 2 kristne, 2 jøder, 2 muslimer og 1 viking.

Khazarriket var et spesielt fredelig og trygt område. Dette dannet et godt utgangspunkt for handel og investeringer. Dette gjaldt særlig for vikingene, som oppnådde beskyttelse til tross for at de var et norrønt folkeslag. Khazarenes fredelige sameksistens styrket områdets betydning for handel i vikingtiden.

 

 

Av Houshang Khazaei og Camilla Haugan
Publisert 10. jan. 2013 14:25 - Sist endret 5. sep. 2020 01:45