Kufisk dirhem fra Porsgrunn

Ismail ibn Ahmad (892-907 e.Kr.), sølvdirhem 902/3 e.Kr., 0,867 gr. 

Mynten fra Porsgrunn er 1/4 del av en kufisk sølvdirhem. Myntfragmentet ble funnet med metallsøker i utkanten av en åker mellom Svinholt og Bjørkeveit i Porsgrunn i Telemark på slutten av 1980-tallet av Jarl Sethre, og ble innlevert til Kulturhistorisk museum via Telemark fylkeskommune i november 2002. Bildet til venstre viser myntens advers mens bildet til høyre viser myntens revers. Foto: KHM/UiO.

Kufiske mynter funnet i Norge stammer fra islamske maktområder som omfattet hele det islamske riket, fra Spania i vest til Afghanistan i øst, hvorav hovedmengden av myntene er importert fra ca. 850 til ca. 950 e.Kr.

Flere små og store islamske perioder og dynastier er representert i det skandinaviske funnmaterialet fra vikingtiden. Fyrster av disse dynastier innehadde kalifat eller et mer eller mindre uavhengig emirat i en eller flere islamske provinser.

De fleste av myntene er fra omayyadene i Damaskus, abbasidene i Bagdad og samanidene i Bukhara. Over halvparten av alle kufiske mynter funnet i Norge skriver seg fra samanidenes periode (819-999 e.Kr.). Samanidene dominerte i de persisktalende land som Iran og Afghanistan, samt land i Transoxiana, hovedsakelig Usbekistan og Tadjikistan fra ca. 844-999 e.Kr.

Kun ca. 1/4 del av de ordinære arabiske innskrifter, som vanligvis er skrevet med kufisk kalligrafi på hele mynter fra samme periode, er bevart på myntfragmentets advers og revers. Men heldigvis er den viktigste delen som viser pregeår og pregestedet bevart på myntens advers:

بالشاش سنته تسعین و ماتین....

...i al Shash året tohundre og nitti

Dette indikerer at mynten er preget i al Shash (nåværende Taskhent i Usbekistan) i år 290 e.H. som tilsvarer 902/3 e.Kr. Mynten er preget av den andre samanidiske emir Ismail ibn Ahmad som regjerte fra 892 til 907 e.Kr. Pregeåret tilsier at mynten ble produsert under abbaside kalifen al Muktafis tid 902-908 e.Kr. De fleste mynter fra denne perioden er preget i al Shash og i Samarkand i Usbekistan.

Samanidene var etterfølgere av av en iransk godseier ved navn Saman Khodat, som erobret makten i store deler av Iran og Sentral-Asia i 875 e.Kr., hvor han grunnla et dynasti uavhengig av abbasidenes kalifer med Bukhara som hovedstad. Samanidene drev de rike sølvgruvene nord i Afghanistan, nord-øst Iran og Transoxiana, hvor de utmyntet samanidiske sølvdirhemer. I dag utgjør samanidiske sølvdirhemer den største andelen av kufiske mynter funnet i skattefunn og løsfunn fra vikingtiden i Norden.

 

 

Av Houshang Khazaei og Camilla Haugan
Publisert 8. jan. 2013 12:29 - Sist endret 5. sep. 2020 03:16