Løsfunn fra Akershus

I 2009 ble en liten kvadratisk terning av bly, samt en liten konisk spenne av kobberlegering funnet i Eidsvoll kommune i Akershus. Terningen ble funnet i dyrket mark mellom Frilset negarn og Bråeng gård mens spennen ble funnet i nærheten av en gravhaug ved Fremmin med  vårliengen.

Terningens mål: 1,0 x 1,1 x 1,1 cm. Vekt: 7,5 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Terning av bly (C58020)

Terninger har vært i bruk helt siden romertiden. Terninger av bly er derimot svært uvanlig, de ble vanligvis laget av bein, noe som indikerer at terningen fra Eidsvoll muligens ble brukt som støpemodell.

Terningen har spisse hjørner, og som man kan se på bildet er terningens "øyne" utformet som punktsirkler.

Terningen dateres til middelalder/nyere tid.

 

 

Spenne av kobberlegering (C58019)

Spennen dateres til merovingertid ca. slutten av 500-tallet/ begynnelsen av 600-tallet e.Kr., og er 2,5 cm i diameter og 0,5 cm høy. Vekt: 6,7 gram. Foto: Ellen C. Holte KHM/UiO.

Spennen er dekorert med to par konsentriske dobbeltlinjer som er plassert ved topprammen og ved ytteranten. Det innerste linjeparet har tverrstriering, og mellom de to linjeparene er det plassert åtte punktsirkler parvis.

Topprammen har en gjennomhulning hvor knappen magler. Rester av nåleholder og nålefeste, samt jernkorrosjon etter nålen er bevart på spennens bakside.

Samtlige gjenstander ble funnet med metallsøker i dyrket mark. Både terningen og spennen lå i pløyelaget.

 

 

 

 
Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 7. jan. 2013 16:29 - Sist endret 5. sep. 2020 03:16