Løsfunn fra Fredrikstad

Merovingertidens kvinnegraver er ofte lett gjennkjennlig på grunn av deres smykker. Den koniske spennen som ble funnet på Huseby Store i Fredrikstad kommune i Østfold  er karakteristisk for kvinnegravene i første del av merovingertiden.

Bildet til høyre viser spennens forside mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er 2,6 cm i diameter og 0,5 cm høy. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM/UiO.  

 

Spenne av kobberlegering (C57203)

Spennen er dekorert med et par inngraverte konsentriske dobbeltlinjer med tverrstriering ytterst ved kanten, samt har også tverrstriering på kanten rundt topprammen. Spennen er flat i formen, og knappen mangler.

Som man kan se av bildet til høyre er rester av jernnålen bevart på spennens bakside.

Spennen dateres til slutten av 500-tallet og begynnelsen på 600-tallet e.Kr.

I tillegg til den koniske spennen fra Huseby ble det også funnet en rekke andre flotte gjenstander som er beskrevet på Nye Funn sidene. Samtlige gjenstander ble funnet med metalldetektor i dyrket mark, og ble innlevert til Kulturhistorisk museum samtidig, men representerer adskilte funnkontekster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 7. jan. 2013 16:17 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46