Løsfunn fra Kråkstad prestegård

Seglstampen, som ble funnet på Kråkstad prestegård i Ski kommune i Akershus, er tilnærmet sirkulær og har form som en helt flat skive med grunt segl. Det er ikke lenger spor etter hempeanordning, ring eller skaft på baksiden.

Stampen er 2,3 cm i diameter og 0,3 cm høy. Vekt: 7,4 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Seglstamp av bronse/kobberlegering (C57389)

Motivet i midten av seglet er et buemerke. Merket er formet som en lukket X med en tverrgående strek gjennom X-ens midtparti.

Omskriften deles i to av blomsterformede dekorelementer bestående av ett punkt som omkranses av ytterligere seks punkter.

Den nederste delen av omskriften kan leses AND som trolig er en forkortelse for mannsnavnet Anders, Andreas eller lignende. Den øverste tekstdelen kan leses MATS etterfulgt av et forkortelsestegn som indikerer at dette er et patronym for Matsson eller Matssøn.

Seglstampen fra Kråkstad prestegård ble funnet med metalldetektor i 2009. Gjenstanden, som lå i pløyelaget, dateres til 1500-1630.

Funnet av:

Per Kristian Bjor

Kilde:

Omskriften er tolket av Tor Weidling ved Riksarkivet.

Av Camilla Haugan og Marianne Vedeler
Publisert 7. jan. 2013 16:05 - Sist endret 20. jan. 2021 14:45