Løsfunn fra merovingertid

Merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.) er perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne. I overgangen fra folkevandringstid til merovingertid skjer det et kulturhistorisk skifte med endringer både i stil, gravskikk, språk og bevæpning.

Bildet til venstre viser spennens forside mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er 3,1 cm i diameter og 0,7 cm høy. Midtrammen er 1,1 cm i diameter. Vekt: 6,2 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Perioden er preget av nedgangstid. Norge har få gravfunn fra merovingertiden, noe som trolig skyldes samfunnsendringer med konsentrasjon av makt og derav få staselige graver. De fleste vanlige mennesker ble gravlagt med liten eller ingen rikdom. Spennene som ble funnet i nærheten av Rygge kirke i Østfold er derfor et viktig funn.

Konisk spenne av kobberlegering (C57550)

Den lille, runde spennen er dekorert med et par inngraverte, konsentriske dobbeltlinjer med tverrstriering ytterst mot kanten, og et par konsentriske dobbeltlinjer mellom det ytterste linjeparet og midtrammen. Som man kan se av bildet til venstre er overflaten korrodert slik at dekoren stedvis ikke er synlig. Spennen er også avbrutt et stykke langs og rett innenfor kanten, og mangler knapp. På den siden hvor ytterkanten er bevart kan man se en gjennomhulning rett innenfor kanten som trolig var laget med vilje. Spennen dateres til slutten av 500-tallet og begynnelsen av 600-tallet e.Kr.

Likearmet spenne av kobberlegering (C57549)

Spennen er 3,2 cm lang hvorav bøylen er 1,5 cm bred og dens arm 1,0 cm. Vekt: 8,3 gram. Foto: Ellen C. Holte KHM/UiO

Mens den koniske spennen lå synlig i markoverflaten lå den lille, likearmete spennen ca. 10 cm ned i jorden.  I likhet med den koniske spennen er overflaten korrodert slik at dekoren stedvis ikke er synlig. Som man kan se av bildet til høyre er nålefeste og nåleholde bevart på spennens bakside, samt noe jernrust etter spiralen eller nålen. Den ene armen er avbrutt langs kantene. 

Begge spennene ble funnet ved metallsøk og åkervandring i 2009. I det samme området er det tidligere funnet gjenstander fra middelalderen.

FotFF

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 8. jan. 2013 13:24 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46