Løsfunn fra middelalder

Blymerket, som ble funnet med metallsøker i dyrket mark på Huseby Store i Fredrikstad kommune i Østfold i 2009, er en vareplombe. I nærheten av vareplomben ble det også funnet en stylus av jern. Både vareplomben og stylusen lå i pløyelaget.

Bildet til venstre viser vareplombens advers mens bildet til høyre viser vareplombens revers. Vareplomben, som er 2,9 cm i diameter og veier 19,7 gram, dateres til ca. 1400- 1500-tallet. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Vareplombe av bly (C57427)

Som man kan se på bildet til venstre er bokstaven N med en prikk i minuskler, omgitt av en sirkel av snordekor fremstilt på vareplombens advers. Omskriften er nesten utvisket, kun bokstavene O og N kan skimtes. På vareplombens revers sitter det fast en klump korrodert tekstil.

Plomben har likhetstrekk med den nå forsvunne C16165 fra Hovedøya kloster, men med ulik omskrift.

 

Mål: 9,5 cm lang. Vekt: 6,9 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Stylus av jern (C57426)

En stylus er et skriveredskap av metall eller bein som ble brukt i antikken og i middelalderen til å risse skrifttegn på voksplater.

Stylusen fra Huseby Store har et smalt, rektangulært glattehode. Under dette en tilnærmet kvadratisk vulst med en tverrgående linje midt på. Feltet er ca. 0,6 cm bredt. Nålen er tilnærmet sirkulær i tverrsnitt, og er bøyd ca. 90 grader på midten.

 

 

Av Camilla Haugan og Marianne Vedeler
Publisert 8. jan. 2013 12:38 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46