Løsfunn fra Oppland

Denne flotte vikingtidsspennen ble funnet med metalldetektor i dyrket mark ved Bjørke Søndre i Sør-Fron kommune i Oppland sommeren 2010. På det  samme jordet ble det også funnet et blomsterformet pyntebeslag, samt en vikingtidsøks.

Bildet til venstre viser vikingtidsspennens forside, mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er 2,7 cm i diameter og 0,5 cm høy. Vekt: 9,0 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Spenne av kobberlegering (C57907)

Spennen, som er av kobberlegering, er dekorert med enkel knute/båndflettingsdekor med en rund knopp i midten. Overflaten har rester etter forgylling, som er svært godt bevart. På baksiden finnes spor av nålefestet og nåleholder, samt rester av en hempe/løkke.

Bildet til venstre viser pyntebeslagets forside mens bildet til høyre viser beslagets bakside. Beslaget er 3,3 cm lang, 1,4 cm bred og 0,2 cm tykt. Vekt: 4,0 gram.  Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Beslag av kobberlegering (C57905)

På det samme jordet ble det også funnet et lite pyntebeslag av kobberlegering, muligens til rem eller belte. Beslaget er flatt og symmetrisk, såkalt "blomsterformet" og ender i en tapp i den ene enden, mens den andre enden er avrundet.

Som man kan se av bildet til venstre er overflaten dekorert med enkel, skravert linjedekor i partiet ved og på tappen.

På baksiden, i den avrundete enden finnes rester av en nagle av kobberlegering. Beslaget dateres til senmiddelalder/nyere tid, ca. 1500- 1700-tallet.

I tillegg ble det også funnet en vikingtidsøks av jern som er sterkt korrodert.

 

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 8. jan. 2013 13:30 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46