Løsfunn fra Oppland

Denne fine spennen fra folkevandringstiden ble funnet med metallsøker i dyrket mark ved Nordrum i Ringebu kommune i Oppland i 2010. I Tujord ble det også funnet en liten, tynnskallet, oval spenne.

Bildet til venstre viser spennens forside, mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er 5,1 cm lang, fotplaten er 2,1 cm bred og bøylen er 1,0 cm. Vekt: 7,0 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Gravfunn fra eldre jernalder (C57903)

Spennen, som er av kobberlegering, har muligens vært korsformet eller en såkalt "armbrøstspenne", men dette kan ikke avgjøres da den øvre delen av spennen mangler. Langs ytterkanten på spennens fotplate har det opprinnelig vært sirkelformete gjennomhulninger plassert med lik avstand til kanten. Disse er avbrutte og gjenstår nå som halvsirkler med buen vendt innover, med unntak av nederst på midten av fotplaten hvor det gjenstår én sirkelformet gjennomhulling. Bøylen har et flatt, ovalt midtparti. Spennen er dekorert med punktsirkeldekor med én punktsirkel sentralt plassert på fotplaten og på bøylen. Nåleholder er bevart på fotplatens bakside.

Spennen lå delvis i dagen. Funnstedet ligger i tilknytning til et område hvor det tidligere er registrert et gravfelt med flere gravhauger og en steinsetning, samt boplassfunn. Kun fot og del av bøyle er bevart.

Bildet til venstre viser spennens forside mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er 4,3 cm lang, 2,5 cm bred og 0,6 cm høy. Vekt: 9,0 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Spenne fra merovingertid (C57908)

Spennen, som er av kobberlegering, dateres til merovingertid. Spennens overflate er korrodert, men undersøkelse i mikroskop viser at overflaten trolig har vært glatt uten dekor. Som man kan se nederst på bildet til høyre er rester av nålefestet bevart på spennens bakside.

Gjenstandene dateres til folkevandringstid (ca. 400-550 e. Kr.) og merovingertid (ca. 550-800 e. Kr.).

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 8. jan. 2013 13:31 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46