Løsfunn fra Oppland

Bemerkelsesverdig remendebesalg fra jernalder eller middelalder funnet med metallsøker i dyrket mark i 2010.

Bildet til venstre viser beslagets forside mens bildet til høyre viser beslagets bakside. Beslaget er 4,5 cm langt og 1,3 cm bred. Vekt: 9,0 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Beslag av kobberlegering (C57904)

Dette bemerkelsesverdige beslaget ble funnet med metalldetektor i dyrket mark ved Hove Nordre m/ Kalveløkken i Sør-Fron kommune i Oppland.

Beslaget, som lå i pløyelaget, er et tungeformet remendebeslag av kobberlegering med dyrehodeavslutning.

Bildet til venstre viser beslagets forside mens bildet til høyre viser beslagets bakside. Beslaget er 5,0 cm langt og 0,9 cm bred. Vekt: 5,0 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Beslag av kobberlegering (C57909)

 I Tromsnes i Ringebu kommune ble det også funnet et smalt, tungeformet remendebeslag av kobberlegering med dyrehodeavslutning.

I likhet med beslaget fra Hove Nordre er dyrehodet fremstilt en face. Beslaget har et nebblignende "snuteparti" og et naglehull sentralt plassert øverst.

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 8. jan. 2013 13:31 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46