Løsfunn fra Øyangen

Pilspissen som ble funnet i Øyangen i Vang kommune i Oppland viser at områdene ved Øyangen var et attraktivt område allerede i steinalderen, siden skiferspisser av denne typen kan dateres tilbake til yngre steinalder.

Pilspiss av skifer fra steinalder (C57646). Mål: lengde 91 mm, bredde 16 mm og tykkelse 5 mm. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Pilspissen, som er av grå skifer, er av typen R.83 med parallelle sidekanter, hengende mothaker og hakk i tangens ende. Helt nederst på bladets ene side er det et par små felter med et svart materiale som kan være rester etter heftemasse for skjefting av spissen.

Pilspissen ble funnet i strandsonen i nærheten av dammen ved Yljeosen, i det regulerte magasinet Øyangen. Funnet ble gjort ved lav vannstand i 2010.

I de senere årene har Kulturhistorisk museum mottatt en rekke funn fra høyfjellet i Sør-Norge. Gjenstandene som privatpersoner leverer inn er ofte viktige bidrag til samlingen, og vil kunne gi en økt forståelse av ressursutnyttelse og menneskers virksomhet i fjellet i forhistorisk tid.

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 7. jan. 2013 15:50 - Sist endret 5. sep. 2020 03:46