Bilder

 • 5. juli 2017

  Fra Hummervikholmen, Søgne kommune, Vest-Agder, plassert i steinalderutstilling for KOLLAPS – Menneske i uforutsigbar verden på Kulturhistorisk museum. C51445.

 • 24. jan. 2017

  Klebergryte fra Drognes sammenlimt. Diameter ca 32 cm. Museumsnr. C60102/20. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017

  Gullgubbene fra Åker.

 • 24. jan. 2017

  Klebergryte fra Drognes. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017
 • 24. jan. 2017

  Klebergryte fra Drognes. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017

  Med god forstørrelse kan man skimte parallelle riper i overflaten. Dette er slipespor fra pussing/polering av blekkplaten før stempling.

 • 24. jan. 2017

  Klebergryte fra Drognes. Detalj av opphengsfeste for jernhanken. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017
 • 24. jan. 2017

  Klebergryte fra Drognes. Detalj av reparasjonskrampe i jern. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017

  Kappen kan sees å være festet med en ringspenne, hvor folder av stoff stikker ut. At dette ikke er helt naturalistisk gjengitt må man nesten unnskylde kunstneren når man tenker på at ringen er mindre enn en millimeter i diameter.

 • 24. jan. 2017

  Karets hankfester og reparasjonskramper i jern er godt synlig på røntgen. Røntgenfoto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017
 • 24. jan. 2017

  Øks av jern fra Drognes. Museumsnr. C60102/2. Røntgenfoto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017

  Skisse som viser figurdetaljer fra sammenbrettet område av den skadede gullgubben fra Åker.

 • 24. jan. 2017

  Sledekrok av jern frå Drognes. Museumsnr. C60102/4. Røntgenfoto: Vegard Vike, KHM/UiO.

 • 10. juli 2017
 • 24. jan. 2017

  Kartyper av kleber etter Oluf Rygh sin publikasjon Norske Oldsaker fra 1885.

 • 10. juli 2017

  Gullgubbene er ekstremt små, på størrelse med en lillefingernegl.

 • 26. jan. 2017

  Kartutsnitt over Nes, Akershus. Kart: Steinar Kristensen, KHM/UiO. Kartgrunnlag: Statens kartverk WMS.

 • 24. jan. 2017

  Gruvegang og kartomter etter uttak av klebergryter, Piggåsen, Fet kommune. Foto: Margrete Figenschou Simonsen, Akershus fylkeskommune.

 • 24. jan. 2017

  Gruvegang og kartomter etter uttak av klebergryter, Piggåsen, Fet kommune. Foto: Margrete Figenschou Simonsen, Akershus fylkeskommune.