English version of this page

Runearkivet

Dette arkivet rommer norske runeinnskrifter fra så tidlig som midt på 100-tallet og fram til 1400- og 1500-tallet.

Blyplate med runeinnskrift. Fra Ulstad, Lom i Oppland. 1200/1300-tallet.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Runearkivet ble opprettet en gang mot slutten av 1800-tallet da de runologiske delene av Universitetets Oldsaksamlings topografiske arkiv ble skilt ut i et eget arkiv. Arkivet ble brukt av filologer som Sophus Bugge og Magnus Olsen i sin utforskning av norske runeinnskrifter.

Omfattende arkiv om runer

Arkivet fikk en fast leder i 1948, Aslak Liestøl, som ble etterfulgt i 1985 av James E. Knirk. Runearkivet er i dag et landsdekkende arkiv for opplysninger om de over 1600 nå kjente norske runeinnskrifter fra så tidlig som midt på 100-tallet og fram til 1400- 1500-tallet. Det inneholder dokumentasjons- og forskningsarkivalier (bilder, tegninger, avtrykk, innberetninger, beskrivelser, notater, manuskripter, databaseregistreringer osv.) samt bok- og særtrykksamlinger. Arkivet rommer også forvaltningsarkivalier for runegjenstander i museets arkeologiske samling eller fra museets arkeologiske forvaltningsdistrikt.

Bibliografi om runer

Lederen av arkivet er redaktør for korpusutgaven Norges innskrifter med de yngre runer. Runearkivet har hvert år siden 1986 gitt ut tidsskriftet Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. I bladet presenteres foregående års funn fra hele verden, runologisk bibliografi og annen informasjon for runologisk interesserte.

Les mer

Kontakt

Leder av runearkivet, Professor James A. Knirk

Publisert 14. nov. 2012 19:03 - Sist endret 26. feb. 2019 10:10