English version of this page

SciCult-KHM – Science for Cultural Heritage KHM

SciCult-KHM – Science for Cultural Heritage KHM – er en forskningsinfrastruktur som forsker på vår kulturarv. Infrastrukturen er ledet av seksjon for samlingsforvaltning ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: datamaskin, bord, personlig datamaskin, dataskjerm, data-tastatur.