English version of this page

Archaeology of Dwelling: Samspillet mellom hus og samfunn i skandinavisk forhistorie (avslutta)

Prosjektet undersøker bronse- og jernalder i Skandinavia fra husets perspektiv. Hva er sammenhengen mellom, på den ene siden, hverdagsliv, arkitektur og hushold, og på den andre siden, storskala sosial og politisk endring i fortiden?

Jernalderhallen sett utenfra

Den rekonstruerte jernalderhallen på Borg i Lofoten. Foto: Marianne Hem Eriksen

Om prosjektet

Les mer om prosjektet på de engelske hovedsidene

Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE

Prosjektet ArchDwell springer ut av et paradoks: Hvordan og hvorfor kunne en spesifikk hustype – det treskipede langhuset – overleve i Skandinavia i nesten tre tusen år? Hustypen var i bruk fra eldre bronsealder (1700-500 f.v.t) og gjennom hele jernalderen (500 f.v.t – 1050 e.v.t), samtidig som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk dyptpløyende sosiale, ideologiske og politiske endringer.

Finansiering

FRIPRO Mobilitetsstipend, finansiert av Norges forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie Actions' COFUND scheme. Prosjektnummer 251212.

Publisert 28. mai 2018 12:29 - Sist endra 5. mars 2021 08:25