Creativity and Innovation in a World of Movement (avsluttet)

Prosjektet søker å utforske hvorledes globalisering kan stimulere eller hemme kulturell kreativitet og fornying.

Om prosjektet

Dette gjør vi ved å fokusere på: 

  1. Særegne, foranderlige og noen ganger konfliktfylte lokale, translokale og transnasjonale diskurser om kreativitet.
  2. Konkrete og sammenvevde kreative praksiser på tvers av fem kontinenter;  Europa, India, Afrika, Australia og Amerikas/Karibia.
  • Et sentralt utgangspunkt for utforskningen er en antagelse om at kreativitet ikke kan vurderes med utgangspunkt i hvor nyskapende sluttproduktet måtte være. En slik evaluering ansees som en særegent modernistisk forståelse av kreativitet som fenomen. I stedet bør praksiser sees på som dynamisk improvisasjon som er en del av de pågående prosesser som produserer kultur; appropriering, konsumering og (re)kontekstualisering. Slike prosesser skjer innen videre sosiale felter der flere distinkte oppfatninger av kreativitet kan sameksistere, forenes eller være i konflikt med alternative diskurser om kulturell verdsetting.
  • Forskningen i prosjektet analyserer dynamisk improviasasjon ved å fokusere på:
  1. Samtidskunstnere, Gatekunstnere og produsenter av folkelige religiøse fremstillinger som resirkulerer, aproprierer og blande stilarter og fremstillinger som sirkulerer globalt.
  2. Kuratorer og prosjektledere i kultursentre, museer og religiøse organisasjoner som i samhandling med kunstnere rekontekstualiserer estetiske uttrykk for å skape nye former for transnasjonalt samarbeid og interkulturalisme.

Bakgrunn

Prosjektet er et  HERA-finasiert samarbeid fra 2010-12 mellom følgende europeiske forskningsinstitusjoner:

  • School of History and Anthropology, Queens University Belfast, Nord Irland, Storbritannia.
  • Free University Amsterdam, Nederland.
  • Manchester Metropolitan University, Storbritannia.
  • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norge. 

Lær mer om HERA-prosjektet på  Creativity and Innovation in a World of Movement

 

Publisert 14. nov. 2012 14:10 - Sist endret 18. feb. 2015 20:10

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere