English version of this page

Gokstad Revitalisert (avslutta)

Gokstadgrava i Vestfold er den største kjende gravhaugen frå vikingtid. Den blei grave ut i 1880, men funna blei aldri ordentleg undersøkt. Foreløpige resultat i prosjektet Gokstad Revitalised tyder på at Gokstad var eit høvdingsete og at mannen i grava var høvdingen sjølv.

Kongshaugen in 2007, during the recovery of the reburied remains of the Gokstad man. Photo: Anitra Fossum, Vestfold County Muncipality

Les mer om prosjektet på engelske sider

Publisert 31. okt. 2016 12:47 - Sist endra 5. mars 2021 08:25