Metropolisprosjektet (avsluttet)

I 2004 inngikk Kulturhistorisk museum et samarbeid med Dokuz-Eylul-universitetet i Izmir om utgravninger av oldtidsbyen Metropolis. Prosjektet omfatter også omfatter boplasser fra yngre neolitikum og en befestet bronsealderby. Utgravningene er et av de mest profilerte arkeologiske prosjekter i Tyrkia.

Akropolis i Metropolis. Foto: H. Ingvaldsen, UiO

Om prosjektet

Den lille, men velstående byen Metropolis ligger midt i det historiske landskapet som huser berømte steder som Troja, Smyrna og Efesos. Området har vært sentralt i store historiske hendelser og maktkamper. Her møtte greske bystater det veldige perserriket østfra, Aleksander den Store utkjempet sentrale slag, de mektige pergamenske og syriske kongedømmene regjerte, og området var viktig for romerske innflytelse østover og den tidlige utbredelsen av kristendommen . Området dekkes i dag av vestkysten av Tyrkia, og utgjør et av de mest sentrale geografiske områder innen antikkforskning, nærmest uansett hvilket felt man beveger seg inn på

Mål

 • Etablere et formalisert samarbeid mellom 9. septemberuniversitetet i Izmir og UiO som omfatter feltarbeid, undervisning og faglig miljøoppbygging.
 • Gjesteforelesninger og seminarvirksomhet i Tyrkia og Norge.
 • Etablering av et senter i Izmir (Norway House) som base for norsk arkeologisk virksomhet i området.
 • Feltarbeid 2004-8.
 • Studentekskursjoner 2004-7 til de mest sentrale lokaliteter i Vest-Tyrkia.
 • To MA-prosjekter på tyrkisk materiale/lokaliteter (2006-8).
 • PhD-prosjekt (2007-10).
 • Monografi over økonomi og samfunn i Metropolis.
 • Monografi over Metropolis i landskapet Ionia.

Samarbeid

 • Prosjektet ble etablert som et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO og 9. september-universitetet i Izmir.
 • I oppstartsfasen var Norsk-tyrkisk vennskapssamband initiativtaker, og Tyrkias ambassade i Oslo fasilitator for prosjektet.
Emneord: Arkeologi, Tyrkia
Publisert 1. okt. 2018 09:23 - Sist endret 11. jan. 2021 08:43

Kontakt

Håkon Ingvaldsen

hakon.ingvaldsen@khm.uio.no

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere