Stong med runer

Trestykkets største tjukkleik er 8,5 cm, og mot begge endar smalnar den av til ein tjukkleik av 2,5 og 3 cm. Stonga har ei runeinnskrift som med våre bokstavar seier "litiluisan". Tolkinga er usikker, men det eine ordet er litil, oldn. litil = liten. Eit anna ord kan vera uis, slik at det står "som veit lite". Innskrifta har mest sannsynleg ikkje blitt fullført. For 3D-versjon sjå nedanfor.

Foto: KHM/3D-Prosjektet

Her kan du laste ned 3D-versjon av stong med runer:

Publisert 11. okt. 2013 14:26 - Sist endra 11. jan. 2021 08:44