3D-dokumentasjon av Osebergfunnet

Desse 3D pdf-ane er laga på grunnlag av nøyaktig 3D-skanning av gjenstandar frå Oseberg. Ein kan snu og dreie på gjenstanden slik at ein kan sjå den frå alle sider. 3D pdf-ane er tilgjengeleg i ein stor og ein liten versjon, og kan ikkje opnast i nettbrett og mobil.

 • hundehovud-507 Lite dyrehovud av tre 14. okt. 2013 14:46

  Hovudet er mest sannsynleg eit fragment av ein større gjenstand, og er brote av ved halsens byrjing. Dyret har open kjeft med synlege tenner, og ein tydeleg snute. Lengda er 4,3 cm og breidda er 3,8 cm.

 • fiskefatet-507 Fat av tre 14. okt. 2013 14:19

  Fat eller ause av tre. Forma er oval, med eit sikksakk-dekorert skaft i den eine enden, og to dyrehovud stilt mot kvarandre i den andre. Berre det eine dyrehovudet er intakt. Lengde mellom ytterkantane er ca. 36 cm og breidda ca. 18 cm.

 • liten-bolle-507 Kopp av tre 14. okt. 2013 14:18

  Ein liten, låg kopp av bjørk, som var full av små frø då den blei funnen. Koppen er ca. 8 cm i diameter og ca. 4 cm høg.

 • runepinnen-507 Stong med runer 11. okt. 2013 14:26

  Trestykkets største tjukkleik er 8,5 cm, og mot begge endar smalnar den av til ein tjukkleik av 2,5 og 3 cm. Stonga har ei runeinnskrift som med våre bokstavar seier "litiluisan". Tolkinga er usikker, men det eine ordet er litil, oldn. litil = liten. Eit anna ord kan vera uis, slik at det står "som veit lite". Innskrifta har mest sannsynleg ikkje blitt fullført. For 3D-versjon sjå nedanfor.

 • hundehodepinnen-507 Hundehovudpinnen 11. okt. 2013 12:42

  Dette er eit forseggjort stykke tre, omtrent 22 cm lang og omtrent tre cm på det breidaste. Oversida er krum og undersida flat. Midt på er det skore ei omtrent fire centimeter lang slisse. I begge endar er det skore ut eit hundehovud. Heile utforminga er laga for å sjå den rett ovanfrå. Det kan verke som om trestykket har vore festa til noko anna. For 3D-versjon sjå nedanfor.

Meir ...

Korleis kan eg vri på gjenstandane når eg ser på pdf-ane?

 • Opne fila (dobbeltklikk på den, eller lagre den og opne den frå Acrobat).
 • Klikk på biletet og "dra" for å rotere modellen (hald museknappen nede og flytt på musa).
 • Scroll på hjulet på musa for å zoome inn og ut.
 • Med Adobe Acrobat er det også mogeleg å ta nøyaktige mål av gjenstandane.
 • Korleis bruke dei tredimensjonale pdf-ane?

Les meir om dokumentasjon

Publisert 4. apr. 2013 09:03 - Sist endra 2. juni 2022 12:56