Arkeologisk feltarbeid 2022

 Oversikter

  • Enkel oversikt over feltarbeid (html) [foreløpig ikke klart]
  • Komplett oversikt over feltarbeid (pdf) [foreløpig ikke klart]

Om oversiktene

Oversiktene er utskrifter fra vårt planleggingsverktøy og er sortert på 'status' og 'fylke' (Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder). Status 'Kommer' betyr at alle formaliteter ennå ikke er på plass, men at prosjektet med stor sannsynlighet blir realisert. 'Ok/ klar' betyr at formalitetene er i orden for gjennomføring av prosjektet. Kategoriene sier ikke noe om at tildeling av arbeid er foretatt. Også for prosjekter som 'Pågår' kan det være ubesatte stillinger.

Det tas forbehold om at prosjekter kan bli avlyst eller utsatt, få endret varighet, endret personellbehov, o.l. Listene som er linket fra denne siden oppdateres uavhengig av publiseringsdatoene nederst på denne siden.

Emneord: Utlysninger Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 24. mars 2020 15:45 - Sist endret 1. feb. 2022 13:26