Arendal havn–Eydehavn

Arendal havn–Eydehavn, i forbindelse med ny vei til Arendal havn og Eydehavn i Arendal kommune, Agder, samt utvidelse av arealer til næring i tilknytning til den nye veitraseen og havna.

Tiltaket berører to steinalderboplasser; én trolig fra siste del av eldre steinalder (ca. 4500–4000 f.Kr.) og én fra eldste halvdel av yngre steinalder (ca. 4000–3000 f.Kr.).

Oppstart

ikke bestemt

Varighet

ca. 6 uker.

Publisert 21. apr. 2021 08:47 - Sist endra 21. apr. 2021 08:47