Damgaardtunet, Elverum

I forbindelse med detaljregulering som legger til rette for teknisk infrastruktur, boliger og leikeplasser m.m. på Damgaardtunet i Elverum, Innlandet.

Tiltaket berører dyrkningsspor, kullgroper og jernframstillingsanlegg, trolig fra yngre jernalder–middelalder.

Oppstart

Ikke bestemt.

Varighet

Ca. 3–4 uker.

Publisert 12. apr. 2021 08:37 - Sist endra 12. apr. 2021 08:37