E39 Mandal–Herdal

I forbindelse med bygging av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal, Agder.

Tiltaket berører spor etter forhistorisk gårdsbebyggelse og dyrkning, gravfelt og kokegroper i inn- og utmark, to hellere samt veifar inkludert en kavlebru og varder skal undersøkes. De berørte kulturminnene antas å ha kronologisk tyngdepunkt mellom eldre jernalder og middelalder.

Oppstart

April 2021.

Varighet

Ca. 14 uker.

Publisert 6. apr. 2021 12:37 - Sist endra 12. apr. 2021 08:43