Feltkurs, Brukjerr, Grimstad

For masterstudenter i arkeologi ved IAKH, UiO.

Forskningsbasert undersøkelse av strandboplass fra yngre steinalder, ca. 3500–2500 f.Kr., ved Reddalskanalen, Grimstad, Agder. Fortsettelse av undersøkelser samme sted i 2017 og 2018.

Oppstart

Mai.

Varighet

Ca. 3 uker.

Publisert 12. apr. 2021 08:34 - Sist endra 12. apr. 2021 08:34