Fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen, Bamble

I forbindelse med utbedring av fylkesvei 353 gjennom Bamble, Vestfold og Telemark.

Tiltaket berører elleve små til mellomstore boplasser fra ulike deler av steinalderen, hovedsakelig eldre steinalder omkring 7500 f.Kr.

Oppstart

Ikke bestemt.

Varighet

Ikke bestemt.

Publisert 12. apr. 2021 08:35 - Sist endra 12. apr. 2021 08:35