Østebøneset, Risør

I forbindelse med hyttebygging og tilhørende tilkomstvei ved Sørfjorden vest for Risør, Agder.

Tiltaket berører en strandboplass som trolig er fra slutten av eldre steinalder. Boplassen er noe skader av moderne inngrep.

Oppstart

Ikke bestemt.

Varighet

Ca. 4 uker.

Publisert 12. apr. 2021 08:37 - Sist endra 12. apr. 2021 08:37