Prøveprosjektet E39 Flekkefjord

I forbindelse med Nye Veiers utbygging av E39 mellom Lyngdal i Agder og Ålgård i Rogaland.

På Nye Veiers initiativ, og med plan om å forenkle behandlingen av kulturminner, samarbeider KHMs arkeologer her med arkeologer fra Agder fylkeskommune, NIKU og Norsk Maritimt Museum. Parallelt pågår også et samarbeid mellom Arkeologisk museum i Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Stavanger maritime museum på den andre siden av fylkesgrensen.

Arbeidet består i første omgang i å identifisere og registrere alle kulturminner i den berørte traseen. Eventuelle utgravinger håndteres fortløpende, med tilpassede budsjetter og problemstillinger knyttet til de aktuelle kulturminnene.

Oppstart

April 2021.

Varighet

Løpende.

Publisert 6. apr. 2021 12:36 - Sist endra 12. apr. 2021 08:43