Ringeriksbanen

I forbindelse med Bane NORs planlagte, nye jernbane mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike, Viken

Tiltaket berører særlig bosettings- og dyrkningsspor, hovedsakelig fra bronsealder og eldre jernalder.

Oppstart

Ikke bestemt

Varighet

Ca. 14 uker.

Publisert 12. apr. 2021 08:31 - Sist endra 12. apr. 2021 08:31