Rv. 9 Rotemo–Lunden

I forbindelse med utbedring av riksvei 9 på parsellen mellom Rotemo og Lunden, Valle, Agder.

Tiltaket berører bosettings- og dyrkningsspor samt mulige graver og smier, trolig fra jernalderen.

Oppstart

Ikke bestemt.

Varighet

Ca. 4 uker.

Publisert 12. apr. 2021 08:36 - Sist endra 12. apr. 2021 08:36