Skoklefall

Skoklefall, i forbindelse med utbygging i Mokleiva på Nesoddtangen i Nesodden kommune, Viken.

Tiltaket berører en boplass fra slutten av eldre steinalder, ca. 5500 f.Kr. Deler av et bevart avfallslag med organisk innhold fra samme periode ble også påvist. I nærheten ble deler av et samtidig avfallslag («kjøkkenmødding») gravd ut i år 2000. Laget inneholdt bl.a. store mengder skjell, brente og ubrente bein og fiskekroker av bein. Undersøkelser av slike lag gir verdifullt innsyn i steinalderens økonomi og levevis. Det er imidlertid ytterst sjelden at slike lag er så godt bevart i Norge. Det er sannsynlig at de nylig påviste sporene i Mokleiva skal ses i sammenheng med det som tidligere er undersøkt her.

Oppstart

ikke bestemt.

Varighet:

ca. 8 uker.

Publisert 21. apr. 2021 09:15 - Sist endra 21. apr. 2021 09:19