Steinaldermenneskene bar ørret opp til fjellvannene

De sørnorske fjellvannene er slett ikke så urørte og naturlige som vi ofte tenker oss

Fjellørret

Foto: Elling Wammer, NMM

Etter boklansering forrige uke i Historisk museum skriver Aftenposten at: Genetiske studier har vist store likheter i DNA mellom ørreten i norske fjellvann og artsfrender i Sør-Frankrike. Så like er de at man mener det må ha vært i sørfranske elver «vår» ørret søkte tilflukt under en tidligere istid, for ca. 200 000 år siden

Publisert 18. jan. 2017 11:25 - Sist endret 7. juni 2017 10:18