Professor Kolbjørn Skaare til minne

Professor Kolbjørn Skaare født 1931, døde natt til lørdag den 3. juni.

Portrett av Kolbjørn Skaare ved Universitetets Myntkabinett, malt av Kari Grasmo 2001. Foto: Kirsten Helgeland.

Kolbjørn Skaare ble ansatt som konservator ved Universitetets Myntkabinett i 1958 og ble professor i 1983. Han var museets bestyrer det meste av sitt yrkesaktive liv til han gikk av i 2002. Han rakk å utgi over 500 publikasjoner på en rekke områder som vikingtidens mynthistorie, medaljer, gresk og romersk numismatikk, myntdesign, pengesedler og generell myntkunnskap. Blant bøker er Coins and Coinage in Viking­Age Norway (1976), Mynt i Norge (1978), Norsk mynt i 1000 år (2 bind 1995) og Mynten, myntene og medaljene. Den kgl. Mynts historie 1806-2004 (2008) de viktigste.

Kolbjørn Skaare var styremedlem og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, sekretær (1979-1986) og president (1986-1991) i Commission internationale de numismatique, medlem i en rekke norske og nordiske råd og utvalg, og har blitt tildelt flere utmerkelser i inn- og utland. Skaares ry som landets nestor innen numismatikk og pengehistorie vil vare ved lenge etter hans bortgang.

Av Håkon Roland
Publisert 6. juni 2017 10:01 - Sist endret 6. juni 2017 10:55