Tuneskipet 150 år

I år er det 150 år siden Tuneskipet ble funnet og gravet ut. Den 21. april i år ga Posten Norge ut to nye frimerker med Tuneskipet som motiv. Frimerkene gjelder innenlands og motivet er basert på en 3D-modell laget av arkeologen Knut Paasche og etter en akvarell av Karl Fredrik Keller.

Tuneskipet slik det står i Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Eirik Irgens Johnsen.

Nedre Haugen på Rolvsøy

Tuneskipet ble funnet i 1867 på gården Nedre Haugen på Rolvsøy, utenfor Fredrikstad. Selv om det var det første vikingskipet som ble gravd ut, er det fortsatt ett av de best bevarte vikingskipene i verden. 

Tuneskipet var gravlagt i en uvanlig stor gravhaug; om lag 80 meter i diameter og omtrent fire meter høy. Gravhaugen var dermed en av landets største. Før den arkeologiske utgravningen fant sted, var imidlertid mye av jorden i gravhaugen fjernet og haugen hadde også blitt åpnet tidligere. Dermed hadde det kommet oksygen inn til skipet og nedbrytningen av trevirket i skipet hadde startet. Utgravningen skjedde i en tid lenge før Kulturminneloven ville ha satt en stopper for en slik aktivitet.

Utgravingen ble ledet av professor Oluf Rygh. Den ble gjort før metodene for moderne arkeologi kom i bruk og selve utgravningen tok bare to uker. Skipet ble raskt og røft hentet ut av graven. Det førte til at både mannen som var begravd i skipet og de fleste av gravgavene han hadde fått med seg, enten var borte eller ødelagt. Skipet fikk også flere merker etter spadene som var brukt.

Flytting av Tuneskipet fra Frederiksgate til Vikingskipshuset på Bygdøy i 1932.  Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Louis Smestad.

Havgående skip

Selv skrev Rygh etter utgravningen i et brev til historikeren Nicolay Nicolaysen blant annet at: ”Ben (ubrændte) af 1 Mand laa i et Rum noget aktenfor Masten, hvilket var afmærket med Træplugger, nedstukne i Leret i Firkant. Sammesteds (det var udgravet før jeg kom) var der Ben af 1 Hest, en liden Klump sammenrullet Tøi og to Glasperler. Envidere er der i selve Baaden fundet et Ror (af samme form som det i Nydamsbaaden) og Stykker af en Ski, nogle smaa udskaarne Træstykker som jeg efter Sammenligning med Borrefundet skulde tro hørte til en Sadel, et lidet Spunds som til en Tønde m. m.”

Tuneskipet er bygget rundt år 910 e. Kr. og er et klinkbygd skip av eik. Skipet har sannsynligvis hatt 12 årehull på hver side. Det gir en bemanning på 24 mann pluss styrmann og utkikk. Det var ikke lagt ved årer da skipet ble satt i graven. Tuneskipet har nok vært et hurtig, havgående skip som raskt kunne frakte mennesker fra ett sted til et annet.

Akvarell Tuneskipet
Frimerke med akvarell av Tuneskipet ved Karl Fredrik Keller. Foto: Posten Norge

Se frimerkene på posten.no 

Publisert 7. juni 2017 11:28 - Sist endret 15. nov. 2017 10:07