Inkaenes kulturarv på vei hjem!

Våren 2018 ble flere gjenstander av stein og bronse beslaglagt av politiet i Oslo. De ble forsøkt solgt uten dokumentasjon på at de var lovlig importert til Norge

Beslaglagte kulturminner fra Peru stilles ut i Historisk museum frem til 1. desember 2018. (Foto: Kulturhistorisk museum /Håkon Roland)

Et samarbeid mellom Perus ambassade i Oslo, Kulturministeriet i Lima og Kulturhistorisk museum har fastslått at gjenstandene stammer fra forhistorisk tid og Inkariket i Peru. De stilles nå ut i Historisk museum før de skal ut på den lange reisen hjem til Peru.

Peru er et land med en svært rik kulturarv. Spor etter det mektige Inkariket finnes over alt. Inkagjenstander har til alle tider vært ettertraktede samlerobjekter, og er spredt rundt i hele verden. De senere tiårene har Perus myndigheter satset stadig mer på å stanse ulovlig handel med slike kulturgjenstander. De utstilte objektene som snart skal returneres inngår i arbeidet med å bevare Perus kulturarv.

En rekke parter inngår i samarbeid for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Kulturhistorisk museum samarbeider med politi, tollvesen og departementer på dette feltet. Internasjonale retningslinjer bygger på UNESCOs konvensjoner, og EU, INTERPOL og nasjonal lovgivning i ulike land understøtter arbeidet.

Kulturgjenstander som tas ut av sine opprinnelsesområder uten nødvendig tillatelse er ulovlige kulturminner. De er ofte et resultat av humanitære katastrofer som følge av krig og kriser i sårbare deler av verden. Men mange gjenstander blir også smuglet ut for salg på det internasjonale kunstmarkedet.

Publisert 7. nov. 2018 08:49 - Sist endret 7. nov. 2018 08:56