Vikingsamlingens forfall

Fotografiene på denne siden kan brukes vederlagsfritt til redaksjonell nyhetstekst om Kulturhistorisk museum, og omtale av arrangementer i Historisk museum og Vikingskipshuset, samt til annen ikke-kommersiell og kommersiell bruk.

Kreditering av bildene

Kulturhistorisk museum og fotografens navn, der det er kjent, må angis tydelig ved publisering.

  • 22. aug. 2019

    NY 3D-SCAN: Bildet viser skipets horisontale bevegelser på styrbord side i perioden 2013-2019. Hele skipet skulle være grønnfarget. Det var de for fem år siden. De mange fargene, rødt, gult og turkis viser tydelig at treet beveger seg i flere retninger.

  • 22. aug. 2019

    Både forstevnen og akterstevnen på Gokstadskipet har fått tilført nye støtter i 2018 og 2019. Nødstøtter settes opp og skipets innhold tas ut for å bremse nedbrytningen i påvente av en varig løsning.

  • 22. aug. 2019

    En rekke nye sprekker er observert både på Oseberg og Gokstad. Disse formene for deformasjon fører til en gradvis endring over tid, som vil ende med kollaps – skipene vil kollapse over sine egne støtter.