Gjenstander til LUX – tro og hellighet i middelalderen

Flere av Kulturhistorisk museums gjenstander inngår i Slottsfjellmuseets nye middelalderutstilling «Lux».

Kulturhistorisk museum låner ut gjenstander til norske og internasjonale museer og liknende institusjoner. Utlån er viktig for å dele samlingen vår med et størst mulig publikum, og for å sette gjenstandene våre i nye og spennende kontekster.

Døpefonten fra Våle. Foto: Ellen C. Holte/KHM.

Blant annet er den vakre døpefonten fra Våle kirke på utlån. Den er dekorert med 4 mannshoder som skal forestille biskop, kriger/ridder, keiser/konge og abbed. De symboliserer muligens de 4 kardinaldyder og evangelister: klokskap, tapperhet, rettferdighet, måtehold. Datert 1200-1225.

Andre flotte gjenstander som er utlånt til utstillingen er blant annet et bysantinsk sølvkors med innlagte ametyster og en relikvie, en helgenfigur i emalje fra Limoges i Frankrike, pilegrimsgjenstander og hjemlige runepinner med kristne innskrifter

Fra utstillingens nettside:

Det religiøse livet i Vestfold i middelalderen har vært betydelig. Tønsberg huset seks kirker og to klostre samt hospital, og Vestfold fylke har fortsatt landets største tetthet av middelalderkirker. Munker og pilegrimer har vært synlige i bybildet og det har ganske sikkert vært folkeliv tilknyttet kristne høytidsdager og gudstjenester. Årets middelalderutstilling tar sikte på å presentere viktige elementer ved det kristne livet i Tønsberg og Vestfold, som spenner seg fra kristningsfasen til reformasjonen. Flotte gjenstander fra egne samlinger, fra Danmark og Island vil vises frem, blant annet Norges eldste bok – Gammelnorsk Homiliebok, fra ca. 1200. 

Utstillingen åpner 12.mai på Slottsfjellmuseet.

Publisert 10. mai 2019 15:10 - Sist endret 9. juli 2019 23:30