Biter fra eksotisk mynt kan gi oss bedre forståelse av vikingtiden

Ved hjelp av nøytronstrømmer skal vikingmynt fra Gokstad analyseres i Storbritannia. Det kan gi verdifull innsikt om hvordan vikingene rørte seg.

Bit av mynt fra vikingtiden
Foto: Kulturhistorisk museum

Handelsstedet Heimdalsjordet ble oppdaget i 2012, ved siden av gravhaugen til Gokstadskipet. Ifølge Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, har undersøkelsene av plassen gitt oss svært mange eksotiske funn, blant annet 170 fragmenter av dirhem, kufiske mynter produsert av Kalifatet.

− Men mange av fragmentene er veldig små, og dermed vanskelig å identifisere helt nøyaktig, forteller han.

Ny metode

Bill har nylig vært i Storbritannia for å overse oppstarten av et samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum og The Rutherford Appleton Laboratory for å forsøke å analysere disse myntene med en ny metode.

Analysene blir gjennomført ved å bombardere velbevarte mynter som allerede er tid-  og stedfestet med en strøm av nøytroner. Nøytronene kolliderer da med atomkjernene i myntene, noe som resulterer i radioaktiv stråling.

− Ved å måle retninger og hastigheter på denne stråling er det mulig å si hva myntene består av, og hvordan de er laget, sier Bill. Den kunnskapen kan dermed brukes på myntfragmentene.

Kan gi mer innsikt 

Bildet kan inneholde: .
Antonella Scherillo og Anna Fedrigo i arbeid med å analysere myntene. Foto: Kulturhistorisk museum

− Vi håper å kunne komme frem til ulike kjemiske signaturer for mynt produsert ved bestemte sølvminer i vikingtiden, slik at vi kan finne ut hvor mynter uten lesbar innskrift kommer fra, fortsetter arkeologen.

Tanken er altså at ulike sølvminer gir mynter produsert ved samme mine, samme unike, kjemiske signatur.

Lykkes de, vil vi bedre kunne forstå hvordan handelsveiene gikk i vikingtiden. Dirhem var den viktigste kilden til sølv i vikingtidens Europa, og handelsrutene i perioden kan dermed rekonstrueres ved å kartlegge opphavet til myntene.

Bill forteller at de blir ferdige med målingene i løpet av juli. Deretter skal resultatene bearbeides og publiseres.

− Lykkes vi med dette prosjektet skal vi forsøke å bestemme flere mynter fra Heimdalsjordet, og begynne å anvende metoden på andre myntfunn, sier arkeologen.

Fra KHM deltar Jan Bill og Calin Steindal. Fra laboratoriet i Storbritannia deltar Antonella Scherillo, Anna Fedrigo og Giulia Marcucci.

 

Summary in English:

Viking age coins from Gokstad in Great Britain for analyses

The Viking Age trading site Heimdalsjordet found in 2012 next to the mound of the Gokstad ship burial, produced many exotic finds. These included more than 170 fragments of dirhams, coins issued by the Caliphate. However, many of the fragments are very small and difficult to identify precisely. In order to solve this problem, the coins are at the Rutherford Appleton Laboratory in Oxfordshire, where researchers are developing a method of identifying their origins through detailed analysis of their chemical composition.

In the experiment, well-preserved and precisely identified coins are analysed to see if

The new method will hopefully make it possible to identify the origin of less preserved coins. Foto: Kulturhistorisk museum.

different mints produce coins with different chemical signatures. That will make it possible to identify the origin of less well preserved coins from their chemical composition alone.

Dirhams were the most important source of silver to Viking Age Europe, and they were often produced near the Caliphate's silver mines. Mapping their origin thus helps reconstruct Viking Age trade routes.

From the Museum of Cultural History participate Jan Bill and Calin Steindal, and from the laboratory Antonella Scherillo, Anna Fedrigo and Giulia Marcucci.

Av Mari Parelius Wammer
Publisert 17. juni 2019 15:17 - Sist endret 23. sep. 2020 08:37