English version of this page

Nå skal Hundorp scannes med georadar

Hundorp på Østlandet er i sagalitteraturen omtalt som et av de viktigste hedenske kultstedene i sen vikingtid. Nå skal området scannes med georadar for første gang.

Bildet kan inneholde: kropp av vann, naturlig landskap, highland, natur, lake district.

Dronefoto: Magne Samdal, KHM

Ifølge Snorre var det på Hundorp at Olav den hellige kristnet dølene i 1021. Om det virkelig var her det skjedde vet vi ikke, men stedet har flere monumentale gravhauger enn noe annet sted på Innlandet. Mye tyder på at dette var et viktig maktsenter i vikingtiden, hvor Gudbrandsætten forvaltet både religiøse, politisk og juridisk makt. "Gudbrand i dalene" er omtalt som en av de mektigste høvdingene i det førkristne politiske landskapet. Likevel vet vi svært lite om stedet i dag. Det har vært gjennomført svært få arkeologiske undersøkelser i området. Hva gravhaugene skjuler vet vi lite om.

Et forskningssamarbeid mellom Kulturhistorisk museum, NTNU Vitenskapsmuseet, Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune gir oss nå muligheten til å få helt ny kunnskap om Hundorp i førkristen tid. Hva slags sted var dette egentlig? Et tingsted, et kultsted, eller bare en storgård? Prosjektet skal gå over to år og forsøke å kartlegge kulturminnefeltet, men uten å ty til store fysiske inngrep. Både georadar, metallsøking, dronefotografering og punktundersøkelser skal iverksettes. Skjuler det seg flere graver under markoverflaten? Er det mulig å finne bygninger, en handelsplass, eller forsamlingssteder? Allerede på onsdag skal vi forsøke å finne svar på noen av disse spørsmålene. Da begynner vi å scanne på og rundt en av de største haugene på stedet. Er den intakt? Hva skjuler den?

Bildet kan inneholde: naturlig landskap, tre, høyde, highland, vei.
Olavshaugen: Lise Loktu, KHM

 

Av Ingar Mørkestøl Gundersen
Publisert 24. juni 2020 13:48 - Sist endret 23. sep. 2020 08:32