Verdens best bevarte forhistoriske skipar

Brearkeologer reddet 1300 år gammel ski ut av isen, og har nå verdens best bevarte forhistoriske skipar.

Bildet kan inneholde: sky, snø, himmel, skråningen, smil.

Julian Post-Melbye ved Kulturhistorisk museum holder opp den bevarte skien for kollega Espen Finstad ved Innlandet fylkeskommune (t.v).

Nylig fant brearkeologer en eldgammel ski som stakk ut av isen i Reinheimen nasjonalpark i Innlandet. Halve skia var smeltet frem, resten satt fast i isen, og arkeologene klarte å berge ut en fantastisk forhistorisk ski. I samme område ble det i 2014 funnet enn 1300 år gammel ski. Nå viser det seg at de to skiene er et par. Verdens best bevarte forhistoriske skipar. 

Tidligere skifunn

Tilbake i 2014 fant brearkeologene ei nærmest komplett ski som hadde smeltet frem fra ei isfonn ved Digervarden i Reinheimen nasjonalpark. Skien var 1300 år gammel, laget av bjørk og hadde bevart binding. I årene etter 2014 har brearkeologene gjort ytterligere undersøkelser ved Digervarden og blant annet funnet piler til reinsdyrjakt. De har også hatt i bakhodet at det kanskje kunne ligge enda ei ski i isen – at det kunne dreie seg om et helt skipar.  

Skia fra 2021 blir funnet 

Digervarden i Reinheimen..

Ut ifra satellittbilder kunne en i år se at isen på Digervarden hadde trukket seg kraftig tilbake i forhold til 2014. På oppdrag fra det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet tar arkeolog Runar Hole og hans turfølge Bjørn Hessen en tur den 20. september i år. Det er da de oppdager ski nummer to, ca. 5 meter fra den første skia. Kun halvparten var smeltet frem. Skia satt fast i isen. De hadde ikke med seg utstyr til å få den ut av løs. Skia måtte ligge. 

Skia reddes ut av isen 

Samtidig som planer ble lagt for å redde skia ut av isen, feide en snøstorm over fjellet. Alt ble dekket med snø. Et større følge med Espen Finstad, arkeolog, ved Innlandet fylkeskommune og Julian Post-Melby, arkeolog ved Kulturhistorisk museum i spissen, dro den 26 september ut for å få skia løs fra isen og frakte den trygt ut av fjellet. 

Etter tre timer og 1000 høydemetre kom de til funnstedet. Det lå 30 cm. nysnø over skia. Snøen ble varsomt fjernet og skia funnet. 

Nå sto en foran den vanskeligste delen av jobben; å få skia trygt ut av isen. Et uvanlig arkeologisk utgravningsredskap ble tatt i bruk – isøks. Bit for bit klarte en å fjerne isen. Til slutt ble den siste isen rundt skia smeltet med vann. Skia var løs. 

Skia lå med undersiden opp. Det var med stor spenning den ble snudd. Ville den ha bevart binding? Var denne skia «makkeren» til skia fra 2014? 

Det var samme type ski! Det var makkeren! Bare enda bedre bevart!

Verdes best bevarte forhistoriske skipar!

Synlig binding.

Forhistoriske ski med bevart binding er ekstremt sjelden. Når den første skia fra Digervarden dukket opp i 2014 var det kun kjent en annen forhistorisk ski med bevart binding. Det var en ski fra Mänttä i Finland. Det 1300 år gamle skiparet fra Digervarden er verdens best bevarte forhistoriske skipar. 

Utrolig godt bevart 

Skia var nærmest komplett. Det manglet kun en liten del av på siden bak. Skia er 187 cm lang og nesten 17 cm på det bredeste. Under skia er det en 4 cm bred rand midt under skia i hele lengde. I prinsippet som midtranda på moderne ski. Midtpartiet på oversiden av skien besår av et opphevet fotsteg. Gjennom fotsteget er det et horisontalt hull til å feste bindingene. Det sitter igjen rester av tre vidjespenninger og en treplugg i bindingshullet, samt rester av en lærsnor. Både treverket, vidjene og læret er utrolig godt bevart. Skia som ble funnet i 2014 var tæret mer ned av vær og vind. Skia fra 2021 har ligget lenger i isen og ikke blitt utsatt for samme nedbrytning. Det er mange interessante detaljer å studere på skia. Vi ser blant annet at fotsteget er reparert. 

De to skiene i er rimelig like, men det er også forskjeller, som en kan forvente. Begge skiene er godt brukt, reparert og tilpasset. Trolig har de, hver for seg, med hver sine skavanker, hatt flere «partnere» før de endte opp sammen og fikk en felles skjebne på Digervarden for 1300 år siden.

Skiene gjenforent etter 1300 år i isen.

Hva skjedde på Digervarden for 1300 år siden?

Digervarden er en fjelltopp på 1780 moh. i Reinheimen nasjonalpark. På østsiden av toppen er det en større isfonn. I området er det registrert omfattende spor etter forhistorisk reinsdyrfangst, blant annet dyregraver. Isen på Digervarden er også vært et sted hvor reinsdyr ofte oppholder seg om sommeren for å slippe unna plagsomme innsekter om sommeren. Rundt fonna er det funnet piler og pileskaft som viser omfattende fangst i forhistorien. Samtidig vet vi at der har gått flere eldgamle ferdselsruter gjennom Reinheimen. Så folk har gjennom alle tider ferdes i disse fjellene, enten det er jakt, eller andre ærend. 

Men hvorfor ligger det et helt skipar igjen i isen på Digervarden? Ble skiene satt igjen under fangsten og aldri funnet igjen? Var personen på farten i et viktig ærend -fra en bygd til en annen? Skjedde den ulykke? Et fall, en skade, en snøstorm? Er skiløperen enda i isen på Digervarden? Det blir naturligvis mye spekulasjon, men ett er sikkert. Siste ord er ikke sagt om skiparet fra Digervarden. 

Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet (Secrets of the Ice) er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo. 

Publisert 5. okt. 2021 16:01