Funn

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til den nyopprettede Gjenstandskalender for å se noen av funnene fra museets forskjellige samlinger.

Publisert 16. okt. 2014 13:43

Våren 2012 ble det funnet tre kufiske sølvmynter i Halden i Østfold. Fragment av abbasid dirhem fra Asle og to samanidiske dirhemer fra Rokke gård, ca. 742-913 e. Kr.

Publisert 26. nov. 2013 12:02

Anhenget er av slipt sandstein og kan dateres til eldre steinalder. Dekoren kan minne om den vi ser på hakker og køller fra samme periode. Gjenstanden mangler sidestykke da det tidligere ikke er gjort lignende funn i Norge.

Publisert 26. mars 2013 13:19

Del av urnesspenne av forgylt kobberlegering fra tidlig middelalder, ca. 1050-1150, funnet med metallsøker i dyrket mark på Vetten i Ringsaker kommune i Hedmark august 2011.

Publisert 19. mars 2013 16:36

Spennen fra Faret ved Hjellevannet i Skien kommune i Telemark er relativ grov sammenlignet med andre spenner av urnestypen. Spennen ble funnet i forbindelse med utgravning foretatt av Kulturhistorisk museum i 2001.

Publisert 13. mars 2013 14:59

Denne flotte spennen fra Skiplum i Sør-Fron kommune i Oppland fremstiller et dyr med forbein, bakbein og vinge utført i en blanding av urnesstil og romansk stil.

Publisert 8. mars 2013 15:21

Denne sjeldne merovingertidsspennen ble funnet med metallsøker i åpent jordbrukslandskap i Ringerike i 2011. Spennen, som er av kobberlegering, er formet som en fugl sett ovenfra.

Publisert 28. feb. 2013 14:35

Denne flotte spennen i forgylt sølv er utformet i urnesstil. Spennen dateres til middelalder og ble funnet med metallsøker i dyrket mark sommeren 2011 på gården Jessnes Nedre i Ringsaker kommune i Hedmark.

Publisert 19. feb. 2013 12:02

Den lille bøylespennen ble funnet med metallsøker på et pløyd jorde i Manvik i Larvik kommune, og dateres til folkevandringstid.

Publisert 15. jan. 2013 14:11

Sensasjonelt funn av hjul fra førromersk jernalder (400-200 f. Kr.), som er mer enn tusen år eldre enn tidligere funn av hjul i Norge.

Publisert 15. jan. 2013 14:01

Et uvanlig sverdfunn fra yngre bronsealder funnet i Lindesnes kommune. Kulturhistorisk museum retter en takk til Ernst Skofteland som har levert inn et meget godt bevart sverd fra yngre bronsealder. Sverdet fant han i forbindelse med grøfting av ei myr på Vallehei.

Publisert 15. jan. 2013 13:34

I flere århundre har seglstampen, som ble brukt da Christian IV ble hyllet som konge i Oslo sommeren 1591, ligget gjemt under jorden, men er nå brakt frem i lyset igjen.

 

Publisert 15. jan. 2013 13:11

Funn av liten del av oval spenne fra vikingtid og del av et smykke eller beslag fra merovingertid på Grefsheim i Ringsaker kommune i Hedmark.

Publisert 15. jan. 2013 13:10

Den koniske spennen som ble funnet på Koppangjordet i Stor-Elvdal kommune dateres til merovingertid. Merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.) er perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

Publisert 15. jan. 2013 13:00

Øksen fra Flåten Søndre kom for dagen ved jordarbeid, og ble innlevert i forbindelse med at Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i området i 2008. Øksen lå i overflaten i dyrket mark, og ble funnet etter at området var pløyd og harvet.

Publisert 15. jan. 2013 12:55

I november 2008 ble det funnet et fragment av en kufisk mynt med metallsøker på Onsøy i Fredrikstad. Dirhemen er preget i Madinat Balkh i det nåværende Afghanistan i regjeringstiden til den berømte abbasidiske kalifen Harun al Rashid ca. 800 e.Kr.

Publisert 14. jan. 2013 16:48

I høymiddelalderen var myntene i omløp i Norge i all vesentlighet norske. Skattefunn, kirkefunn og løsfunn fra alle deler av det norske kongedømmet inneholder samlet sett mer enn 95 prosent av norsk mynt. Resten av utenlandske mynter fra England, Tyskland og andre land. I så måte bidrar dette funnet til å styrke oppfatningen om norsk mynt som dominerende i Norge på denne tiden.

Publisert 14. jan. 2013 16:44

Utenlandsk mynt var utbredt i Norge mellom 1400- og 1600-tallet. Årsaken var at myntpreging lå nede i lange perioder frem til 1628, og de utmyntningene som ble gjennomført hadde beskjedent omfang.

Publisert 14. jan. 2013 16:40

Spennene som ble funnet på Hverven i Stange kommune i Hedmark dateres til eldre romertid (ca. 0-200 e.Kr.). Slike spenner kalles ofte bøylespenner eller fibler.

Publisert 14. jan. 2013 16:34

Av de redskaper som ble benyttet i det daglige liv i forhistorien, er kanskje spinnehjulet det som ble benyttet mest. Produksjon av tøy og tekstiler var en sentral del av arbeidet på gårdene.

Publisert 14. jan. 2013 16:18

Armringen fra Bøli Vestre i Eidsberg kommune i Østfold er laget av et udekorert sølvbånd hvor endene er festet i hverandre i en dobbel opprulling.

Publisert 14. jan. 2013 16:14

Pilspissene, som er svært godt bevart, dateres til yngre steinalder, og ble funnet en sommerdag langs strandkanten av Tesse ved Byrtnes i Lom kommune i Oppland.