Funn - Side 3

Publisert 7. jan. 2013 16:05

Seglstampen, som ble funnet på Kråkstad prestegård i Ski kommune i Akershus, er tilnærmet sirkulær og har form som en helt flat skive med grunt segl. Det er ikke lenger spor etter hempeanordning, ring eller skaft på baksiden.

Publisert 7. jan. 2013 15:58

Små, runde, koniske spenner ble ofte nedlagt som gravgaver i kvinnegraver i merovingertiden. I 2010 ble en slik spenne funnet med metalldetektor ved Modum prestegård i Modum kommune i Buskerud. Spennen, som er av kobberlegering, lå ca. 10 cm under markoverflaten i nærheten av en tidligere registrert gravhaug.

Publisert 7. jan. 2013 15:50

Pilspissen som ble funnet i Øyangen i Vang kommune i Oppland viser at områdene ved Øyangen var et attraktivt område allerede i steinalderen, siden skiferspisser av denne typen kan dateres tilbake til yngre steinalder.

Publisert 7. jan. 2013 15:34

Spennen som ble funnet ved Frøbergsberget på Frøberg i Hamar kommune i Hedemark er en såkalt korsformet spenne. Spennen ble funnet med metallsøker i skogsterreng, ca. 10-15 cm under markoverflaten høsten 2011.

Publisert 14. des. 2012 09:16

Tyngden som ble funnet på Dagfinrud i Nord-Odal kommune i Hedmark er trolig et vevlodd mens den lille spretten som ble funnet på et jorde ved gården Hebæk i Ski kommune i Akershus i 2009 har trolig vært brukt i halslinningen på skjorte eller serk.