2012

Publisert 8. jan. 2013 13:31

Bemerkelsesverdig remendebesalg fra jernalder eller middelalder funnet med metallsøker i dyrket mark i 2010.

Publisert 8. jan. 2013 13:31

Denne fine spennen fra folkevandringstiden ble funnet med metallsøker i dyrket mark ved Nordrum i Ringebu kommune i Oppland i 2010. I Tujord ble det også funnet en liten, tynnskallet, oval spenne.

Publisert 8. jan. 2013 13:30

Denne flotte vikingtidsspennen ble funnet med metalldetektor i dyrket mark ved Bjørke Søndre i Sør-Fron kommune i Oppland sommeren 2010. På det  samme jordet ble det også funnet et blomsterformet pyntebeslag, samt en vikingtidsøks.

Publisert 8. jan. 2013 13:24

Merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.) er perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne. I overgangen fra folkevandringstid til merovingertid skjer det et kulturhistorisk skifte med endringer både i stil, gravskikk, språk og bevæpning.

Publisert 8. jan. 2013 12:38

Blymerket, som ble funnet med metallsøker i dyrket mark på Huseby Store i Fredrikstad kommune i Østfold i 2009, er en vareplombe. I nærheten av vareplomben ble det også funnet en stylus av jern. Både vareplomben og stylusen lå i pløyelaget.

Publisert 8. jan. 2013 12:29

Ismail ibn Ahmad (892-907 e.Kr.), sølvdirhem 902/3 e.Kr., 0,867 gr. 

Publisert 7. jan. 2013 16:29

I 2009 ble en liten kvadratisk terning av bly, samt en liten konisk spenne av kobberlegering funnet i Eidsvoll kommune i Akershus. Terningen ble funnet i dyrket mark mellom Frilset negarn og Bråeng gård mens spennen ble funnet i nærheten av en gravhaug ved Fremmin med  vårliengen.

Publisert 7. jan. 2013 16:17

Merovingertidens kvinnegraver er ofte lett gjennkjennlig på grunn av deres smykker. Den koniske spennen som ble funnet på Huseby Store i Fredrikstad kommune i Østfold  er karakteristisk for kvinnegravene i første del av merovingertiden.

Publisert 7. jan. 2013 16:11

Ved gården Åslund i Lunner kommune i Oppland ble det funnet et leddbissel av jern med metallsøker ca. 25-30 cm ned i bakken i 2010.

Publisert 7. jan. 2013 16:05

Seglstampen, som ble funnet på Kråkstad prestegård i Ski kommune i Akershus, er tilnærmet sirkulær og har form som en helt flat skive med grunt segl. Det er ikke lenger spor etter hempeanordning, ring eller skaft på baksiden.

Publisert 7. jan. 2013 15:58

Små, runde, koniske spenner ble ofte nedlagt som gravgaver i kvinnegraver i merovingertiden. I 2010 ble en slik spenne funnet med metalldetektor ved Modum prestegård i Modum kommune i Buskerud. Spennen, som er av kobberlegering, lå ca. 10 cm under markoverflaten i nærheten av en tidligere registrert gravhaug.

Publisert 7. jan. 2013 15:50

Pilspissen som ble funnet i Øyangen i Vang kommune i Oppland viser at områdene ved Øyangen var et attraktivt område allerede i steinalderen, siden skiferspisser av denne typen kan dateres tilbake til yngre steinalder.

Publisert 7. jan. 2013 15:34

Spennen som ble funnet ved Frøbergsberget på Frøberg i Hamar kommune i Hedemark er en såkalt korsformet spenne. Spennen ble funnet med metallsøker i skogsterreng, ca. 10-15 cm under markoverflaten høsten 2011.

Publisert 14. des. 2012 09:16

Tyngden som ble funnet på Dagfinrud i Nord-Odal kommune i Hedmark er trolig et vevlodd mens den lille spretten som ble funnet på et jorde ved gården Hebæk i Ski kommune i Akershus i 2009 har trolig vært brukt i halslinningen på skjorte eller serk.