Et hus for vilde tanker

En intern utredningsgruppe har i 2012-13 arbeidet med utvikling av en ny utstillingsvisjon for Kulturhistorisk museum. Den nye visjonen fremgår av utredningen «Et hus for vilde tanker».

Arbeidet har pågått parallelt med utformingen av KHMs funksjonsanalyse, og bygger i stor grad på visjonene og kunnskapspolitikken i denne.

«Et hus for vilde tanker» vil være et viktig grunnlag for de kommende årenes arbeid med fornying av basisutstillingene i Historisk museum og for bygging av utstillingene i det kommende nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Publisert 5. mars 2014 13:29 - Sist endret 16. jan. 2019 10:37