Et hus for vilde tanker

Ei intern utredingsgruppe arbeidde i 2012 - 2013 med utvikling av ein ny utstillingsvisjon for Kulturhistorisk museum. Den nye visjonen kan du lese her «Et hus for vilde tanker».

Arbeidet har blitt gjort parallelt med utforminga av KHMs funksjonsanalyse, og byggjer i stor grad på visjonane og kunnskapspolitikken i denne.

«Et hus for vilde tanker» vil vera eit viktig grunnlag for dei komande åras arbeid med fornying av basisutstillingane i Historisk museum og for bygging av utstillingane i det komande nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Publisert 5. mars 2014 13:29 - Sist endra 2. apr. 2020 14:48