Eksport og import av kulturminner

Kulturhistorisk museum er nasjonal vedtaksinstitusjon for eksport, og sakkyndig i saker som omhandler ulovlig import, av arkeologiske og etnografiske gjenstander.

Falsk kileskrifttavle fra Mesopotamia, forsøkt innført i Norge i 2011.

Eksport

Kulturminneloven regulerer utførsel av kulturgjenstander fra Norge. Målet er å verne vår kulturarv og historie ved å beskytte viktige kulturminner mot ulovlig utførsel, og ved å sikre god dokumentasjon på gjenstandene som blir ført ut av landet på lovlig vis.

Det må søkes om eksporttillatelse for arkeologiske gjenstander, inkludert mynter, eldre enn 1537 og for etnografiske gjenstander eldre enn 1900. Det er i tillegg utarbeidet en oversikt  over enkelte nyere mynter, medaljer, pengesedler og ordener av nasjonal betydning som det må søkes for (jf. egen liste i forskrift til Kulturminneloven).

Import

Ønsker man å ta en kulturgjenstand inn i landet må man ha et gyldig eksportsertifikat dersom utførselslandet krever det. Målet  er å avgrense ulovlig omsetning av kulturgjenstander. Handelen med ulovlige kulturminner har blitt et omfattende globalt problem. Norge er forpliktet av internasjonalt avtaleverk til å bidra til å begrense slik handel og bevegelse av ulovlige kulturgjenstander.

UNESCO har laget en oversikt over lover som regulerer hva som er lovlig og ulovlig å ta med ut av respektive land verden rundt. Dersom man planlegger å kjøpe kulturgjenstander i utlandet plikter man å sette seg inn i utførselslandets lovverk på området før gjenstander fraktes ut.

Publisert 13. nov. 2012 18:24 - Sist endret 21. feb. 2019 12:37