Utgravninger 2010

Alle prosjektene er avsluttet.

Forkortelser: st.a. = steinalder, b.a. = bronsealder, j.a. = jernalder, v.t. = vikingtid, m.a. = middelalder, n.t. = nyere tid, e.= eldre, y. = yngre

Kulturhistorisk museum er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider. Vi kan dessverre heller ikke garantere at alle linker er aktive over tid. Utvalget av linker er begrenset.

Sted Kommune Fylke Undersøkelse av Mer informasjon
Tune prestegård [Valaskjold ungdomsskole] Sarpsborg Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Valle søndre [Dikeveien nord] Fredrikstad Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Skjersaaker øvre [Fagerli] Spydeberg Østfold Tufter, brannspor; j.a.  
Rv115 Vamma - Ringnesdalen Askim Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Askim prestegård Askim Østfold Bosetningsspor; j.a.  
E18 Mellby - Askim grense Eidsberg Østfold Bosetningsspor, div.; j.a.  
Grinden [Gon] Rygge Østfold Bosetningsspor, graver, m.m.; j.a.  
Krokstad [Krogstad miljøpark] Sørum Akershus Dyrkningsspor og hustuft; j.a./n.t.  
Jaer østre Fet Akershus Graver; j.a.  
Rustad/Solberg Enebakk Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Lauten [Gardermoen næringspark] Ullensaker Akershus Tjæremiler, kullgroper, veifar; m.a.  
Barntjernmoen Ullensaker Akershus Dyrkningsspor, kullgroper, tjæremiler; j.a.-m.a.  
Hvam [golfbane] Nes Akershus Kullgroper; m.a.  
Åslia Nannestad Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Semsveien [Skaugum] Asker Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Sole skog Vestby Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Kråkstad prestegård Ski Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Kinn øvre [Aas landbruksskole] Ås Akershus Mulig grav, funnsted; j.a.  
Haslum [Korsveien 19] Frogn Akershus Lokalitet; y. st.a. Aftenposten [22.07.2010]
Gjønnes Bærum Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Lambertseter kunstgressbane Oslo Oslo Bosetnings- og dyrkningsspor; j.a.-n.t.  
Alnabru [Alnabruterminalen] Oslo Oslo Bosetningsspor  
Berg [Bergsalléen 21] Oslo Oslo Bosetnings- og dyrkningsspor, veifar  
Huseby [Am. ambassade] Oslo Oslo Bosetningsspor; j.a. Akersposten [10.08.10] og Teknisk Ukeblad [12.08.10]
Innbygda Trysil Hedmark Kullgrop; j.a.-m.a.  
Rv20 Kløfta-Flissundet Åsnes Hedmark Kullgrop; m.a.  
Lukashaugen [Rotbergsjøen] Grue Hedmark Lokalitet; st.a.  
Trosterud Ringsaker Hedmark Rydningsrøyser; m.a.  
Rv2 Slomarka - Kongsvinger Kongsvinger Hedmark Diverse kulturminner; diverse perioder  
Seberg II Ringsaker Hedmark Gravfelt; j.a.  
Synhaug Vang Oppland Kullroper; j.a./m.a.  
Fv269 Øystre Slidre Oppland Jernvinneanlegg; j.a.  
Fv 438/E6 Sel Oppland Veifar; j.a./m.a.  
Furuheim [Myhre grustak] Ringebu Oppland Kullgroper; j.a.-m.a.  
Tingberg [industriområde] Øyer Oppland Kullgroper; m.a.  
Hoffsvangen [Hoffsvangen II] Østre Toten Oppland Bosetningsspor; j.a.  
Brandbu sentrum Gran Oppland Bosetningsspor; j.a.  
E16 Fønhus bru - Dølvesæter Sør-Aurdal Oppland Kullgrop; j.a.-m.a.  
Strypadn massetak Øystre Slidre Oppland Kullgrop; j.a.-m.a.  
Beitostølen [helsesportsenter] Øystre Slidre Oppland Jernvinneanlegg; m.a.  
Bakkegard og Pukerud Hol Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Trinterud Ål Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Kleivi [næringspark] Ål Buskerud Kullgroper; m.a.  
Trøim m.fl. [Totteskogen] Hemsedal Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Røise skole Hole Buskerud Bosetningsspor; j.a.  
Røise Hole Buskerud Bosetningsspor [grophus m.m.]; j.a.  
Fv 40 Pyttesletta Kongsberg Buskerud Kullgroper; j.a./m.a.  
Wetterstad Kongsberg Buskerud Kullmile; n.t.  
E18 Gulli - Langåker Sandefjord Vestfold Div. kulturspor; div. perioder  
Våle prestegård Re Vestfold Steinrekke [i bygning, dokumentasjon]  
Them nedre Tønsberg Vestfold Kulturlag [i bygning]; m.a. Kulturarv i Vestfold [26.07.10]
Åmothaugen Vinje Telemark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Bratsberg [Sivert Urnes veg] Skien Telemark Bosetningsspor; j.a.  
Vestfoldbanen parsell Vestfold grense - Porsgrunn Porsgrunn Telemark Lokaliteter; st.a.  
Limijordet Skien Telemark Bosetningsspor; j.a.  
Sandvik Nissedal Telemark Kullgrop; j.a.-m.a.  
Borsæmagasinet Tokke Telemark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Fjellbø Bykle Aust-Agder Kullgroper; j.a.-m.a.  
Øytangen Arendal Aust-Agder Lokalitet; st.a.  
E39 Hausnes Lindesnes Vest-Agder Bosetningsspor; j.a.  
Skollevoll Farsund Vest-Agder Lokalitet; st.a. Prosjektet pågår
Hogganvik Mandal Vest-Agder runestein; j.a. Arkeologi i nord [Frans-Arne Stylegar]
Lene Lyngdal Vest-Agder Bosetningsspor; j.a.  
Hamresanden Kristiansand Vest-Agder Lokalitet; st.a.  Views and News from Norway [01.10.10]
Publisert 30. nov. 2012 07:40 - Sist endret 25. jan. 2019 11:22